Runy – Ansuz

RUNY – ANSUZ

14ansuz

Pragermańskie – Ansuz – Bóg i Bóg przodków

Staronordyckie – Ass- Bóg Aesir

Staroangielskie – Os – Bóg

Bóg-Usta przewodzi

Wszelkim słowom

Jest fundamentem mądrości

Dla szlachetnych buntowników

Nadzieją i dobrodziejstwem.

Ujście rzeki jest drogą

Dla wielu podróżnych,

Lecz pochwa jest drogą dla mieczy.

Przypisana jest jej czwarta pieść Odyna:

Czwartą pieśń znam, jeśli by mnie w kajdany zakuto,

Śpiewam tak, że mogę iść wolny.

Spadają mi z nóg kajdany,

a z rąk więzy.

04

Znaczenie magiczne – Inspiracja; porozumienie; mądrość

Potencjał – Mądrość

Symbolizuje: Odyna; Usta; Znak

Kolor – Ciemnoniebieski, ale czasami też pojawia mi się w medytacji perłowo-niebieski.

Bóg – Odyn

Wykładnie tradycyjna:

Oto zasada świadomej boskiej mocy, która wcielona jest w boga Odyna. Odyn stanowi wzór transformacji „Ja”, nie jest natomiast bogiem, z którym wyznawca szuka jedności, zespolenia. Ansuz przedstawia misterium metajęzyka, który wcielony jest we wszystkie systemy lingwistyczne i symboliczne. Stanowi runę świadomości syntetycznej.

Czego nas uczy?

Ansuz uczy nas wagi słowa i wagi milczenia. Odyn był Bogiem mądrości, oddał oko za mądrość. Poświęcił sam siebie, przybijając do drzewa by zdobyć runy. Ansuz jest nadzieją i dobrodziejstwem dla szlachetnych buntowników. Jednakże jest w wierszu runicznym też zdanie, ze pochwa jest drogą dla mieczy…słowa mogą być bronią obosieczna. Słowa mogą przynieść wolność i ratunek (czwarta pieśń Odyna), ale też spowodować walkę. Odyn miał czterech wiernych towarzysz – dwa kruki Hugin – Myśl i Munin – Pamięć, które przynosiły mu wieści i dwa wilki, Ger- Zachłanny i Freki – Srogi. Przy medytacjach nad Ansuzem najczęściej pojawiają mi się Kruki. Ptaki mądrości, myśli, śmierci i wieczności. W tradycji nordyckiej usta symbolizują komunikację. Większość zawsze kojarzy Ansuz z poezją, słowami, elokwencją, inspiracją i…ma racje. Jednakże dla mnie jest ona czymś więcej – jest komunikacją i mądrością. Jest wymianą poglądów, nauką i nauczaniem. Dla mnie mądrość to przede wszystkim umiejętność nauki i wyciągania wniosków. Jednakże niewiele się nauczysz, kiedy będziesz mówił. Człowiek mądry potrafi słuchać i słyszeć, patrzeć i widzieć…Ansuz uczy nas mądrości. Uczy słuchania, znaczenia słów i umiejętnego ich używania. Przynajmniej mnie. Uczy odpowiedzialności za wiedzę i dzielenia się nią.

SŁOWA KLUCZE

Strona jasna: Inspiracja. Synteza. Mądrość. Transformacja. Słowo. Komunikacja. Porozumiewanie. Porozumienie. Zrozumienie. Tworzenie mądrości. Pamięć. Dobry omen. Siła przekonywania. Błyskotliwość. Elokwencja. Dyplomacja. Nauczanie i nauka. Zdanie egzaminów. Zdolności językowe, oratorskie – ogólnie umiejętność posługiwania się słowem. Erudyta. Prawda. Zdolności jasnowidzenia. Umiejętność przewidywania.

Strona ciemna: Brak inspiracji. Niemoc twórcza. Obłuda. Manipulacja. Plotki. Oszczerstwa. Nieprawdziwe wiadomości. Szum informacyjny. Niespełnione obietnice. Kłamstwa. Oszustwa. Nieporozumienia. Rozczarowania. Melancholia. Problemy z mówieniem lub niemowa. Zakłócenia w komunikacji.

Jako talizman pomaga:

 • uwolnić się od własnych lęków

 • wzmocnić zdolności jasnowidzenia i magiczne

 • być przekonywującym

 • zdobyć wiedzę

 • być kreatywnym

Jako amulet chroni przed:

 • Śmiercią i strachem

 • Zniewoleniem

 • osunięciem od boskości

 • intrygami, fałszem, plotkami i oszczerstwem

 • manipulacją

 • chorobami gardła i dróg oddechowych

 • kłopotami z wysławianiem się.

UWAGA!

Niebezpieczeństwo może pojawić się na skutek niewłaściwego posługiwania się wiedzą. Może spowodować zamknięcie uszu na mądrość innych i „zakrzyczenie” głosów rozsądku. Niebezpieczne jest także wewnętrzne rozproszenie. Zablokowanie energii Ansuz prowadzi do melancholii lub „śmierci” intelektualnej.

Wykładnia tradycyjna wzięta z książki Piaseckiej”Sztuka wróżenia z run”

Izabela Gruchalska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top