RUNY – RAIDHO

RUNY – RAIDHO

462ccac497_99283261_o2

 

Pragermańskie – Raidho – Wóz

Staronordyckie – Reidh – Jazda; Rydwan wojenny

Staroangielskie – Jazda; droga

 

Jazda konna nie sprawia trudności

Żadnemu wojownikowi

Na dziedzińcu własnego domostwa,

Lecz jest niełatwa

Dla kogoś, kto siedzi

Na potężnym koniu, 

Podczas długiej podróży.

 

Jazda konna, jak się powiada

Jest najgorszą rzeczą dla koni.

 

Przypisana jest jej piąta pieśń Odyna:

 

Znam piątą pieśń, gdy wrogi oszczep,

Rzucony leci w walczących tłum,

Nie pędzi tak hardo, bym go nie zatrzymał,

Gdy wzrok mój go dosięgnie.

pobrane (15)

Znaczenie magiczne – Ruch. Zmiana. Wybór

Potencjał – Entuzjazm

Symbolizuje –  Rydwan wojenny Thora; Słoneczny powóz

Kolor – Jaskrawoczerwony

Bóg – Thor/Forseti/Ing/Rig

Wykładnia tradycyjna:

Oto zasada rytmu i proporcji w dynamice, lub też zasada oddziaływań energetycznych. jest to cykliczność w formie spiralnej, która rządzi proporcją i doskonałymi interwałami. Z tego powodu Raidho jest runą dalekiej podróży; długiej  trudnej podróży dojrzewania, stawania się w świecie, podróży duchowej. Wędrówka wymaga dobrej rady i racjonalnego postępowania. Raidho stanowi praktyczny wymiar tego, co zainspirowała Ansuz.

 

Czego nas uczy?

Raidho uczy mnie przede wszystkim umiejętności kierowania własnym życiem i wybierania dróg. Uczy mnie, że entuzjazm jest potrzebny, by nie dopadło nas zniechęcenie. Kiedy pojawia się ta runa, widze siebie kierującą pojazdem…lub końmi. Wymaga to ode mnie świadomości tego, czego chce (gdzie chcę jechać), zdecydowania, umiejętności dostosowania szybkości do drogi oraz wiedzy, kiedy należy odpocząć. Jednakże drogi i jazda nimi nie byłaby bezpieczna, gdyby nie było przepisów i zasad drogowych. Dla mnie Raidho jest runą „porządku i prawa”- zarówno praw natury, jak i praw społecznych. Raidho może pomóc zatrzymać oszczep w ciebie rzucony, pod warunkiem, że go dostrzeżesz i złapiesz. Raidho uczy mnie przygotowania i właściwego podejścia do pracy i podróży. Uczy mnie działania w zgodzie ze swoim rytmem i rytmem natury. Otwiera mnie na poznanie naturalnych praw i kosmicznych cykli. Uczy, że „niezmienna jest tylko zmiana”, że wszystko, co żyje zmienia się. Jeśli nie pozwalam na zmianę – nie tylko nie idę do przodu, nie rozwijam się, ale również skazuje się na zapomnienie i śmierć. Jednakże powinno się pamiętać, że „Jazda konna, jak się powiada, Jest najgorszą rzeczą dla koni.” – umiejętnie korzystaj z narzędzi i pomocy innych.

 

SŁOWA KLUCZE

Strona jasna:  Ruch. Działanie. Rozwój. Reguły. Prawa i normy. Racjonalizm. Podróże. Sprawiedliwość. Entuzjazm. Uporządkowany rozwój. Wybór. Rytm. Przełamywanie rutyny. Podążanie do celu w zgodzie ze sobą, innymi i prawami. Dojrzewanie. Przeprowadzka. Zmiana pracy.

 

Strona ciemna: Niebezpieczeństwo w podróży. Utrudnienia w podróży. Rezygnacja z podróży. Wypadek. Kryzys. stagnacja, Niesprawiedliwość. Chaos. irracjonalizm. Brak możliwości ruchu. Bezkompromisowość. Bezruch. Zły wybór. Postępowanie wbrew sobie. Niekorzystna zmiana. Niekorzystny wyrok.

 

Jako talizman pomaga

  • uznać wewnętrzne przewodnictwo
  •  podążać przez życie w zgodzie z własnym rytmem
  • podczas spraw sądowych i urzędowych

Jako amulet chroni przed:

  • niebezpieczeństwami w podróży
  • chaosem
  • niesprawiedliwością
  • stagnacją
  • chorobami serca 
  • chorobami stawów i mięśni.

 

UWAGA!

Nadmiar energii Raidho może powodować „klapki na oczach”, „zapędzenie się” i pójście po trupach do celu. Zablokowanie energii Raidho prowadzi do niesprawiedliwości, śmieszności i irracjonalizmu

Wykładnia tradycyjna wzięta z książki Piaseckiej „Sztuka wróżenia z run”.

Izabela Gruchalska.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top