Posumowanie praw z szmaragdowych tablic

Emerald-Tablets-Of-Thoth-50000-Year-Old-Tablets-Reportedly-From-Atlantis Jak już wcześniej pisałam jest wiele książek i opracowań omawiających każde z praw osobna. Efekt jest taki, że ma się trybiki rządzące światem, które nie są ze sobą połączone. Potem dziwimy się, że nam nie działają. Dziwimy się, dlaczego znając zasadę na przykład prawa przyczyny i skutku nie osiągamy zadowalających nas rezultatów. Dlaczego dobrym ludziom przydarzają się złe rzeczy? Przypomnijmy sobie w skrócie 7 praw ze szmaragdowych tablic:

I – MENTALIZM Wszystko jest umysłem. Świat jest mentalny.

II- ZGODNOŚĆ Jak na górze, tak i na dole; jak na dole tak i na górze

III – WIBRACJA Nic nie spoczywa; wszystko jest w ruchu, wszystko wibruje

IV – BIEGUNOWOŚĆ

Wszystko jest Podwójne; wszystko ma dwa bieguny; wszystko tworzy parę ze swym przeciwieństwem; podobne i niepodobne są tym samym; przeciwności są identyczne w swej naturze, ale różne w stopniu; skrajności spotykają się; wszelkie prawdy to ledwie półprawdy; wszelkie paradoksy można pogodzić.

V – RYTM

Wszystko płynie, na zewnątrz i do wewnątrz, wszystko ma swojej pływy, wszystkie rzeczy unoszą się i opadają; ruch wahadła objawia się we wszystkim; miara wahnięcia w prawo jest równa mierze wahnięcia w lewo; rytm się kompensuje.

VI – PRZYCZYNA I SKUTEK

Każda przyczyna ma swój skutek; Każdy skutek ma swoją przyczynę, wszystko dzieje się wedle Prawa, które nie zostało rozpoznane; jest wiele płaszczyzn przyczynowości, lecz nic się nie wymyka prawu.

VII – RODZAJ

Rodzaj jest we wszystkim, wszystko ma swój składnik Męski i Żeński; Rodzaj objawia się na wszystkich płaszczyznach.

Jeśli chcemy by życie szło po naszej myśli  i kształtować rzeczywistość podług własnej woli najpierw uczymy się, że świat jest umysłem. Pamiętajmy, że powinniśmy znać swoje ograniczenia, bowiem tylko wtedy możemy je obejść lub pokonać. Nasze porażki i zwycięstwa są tak naprawdę w naszej głowie. Następnie powinniśmy wiedzieć, że jak na górze tak na dole – te same mechanizmy działają w atomie, jak i w galaktyce, tak samo szlachetność i niegodziwość działa na jednego człowieka, jak na tłum. Nauczmy się najpierw prosić ludzi zanim poprosimy los. Nauczmy się wiary w siebie zanim uwierzymy w Boga, itd. Jeśli nie umiemy zarządzać małymi sumami…nie będziemy umieć również zarządzać dużymi. Następnie pamiętajmy, że wszystko jest w ruchu. Nic nie jest stałe. Jeśli zaczniemy traktować, że coś będzie trwało wiecznie, zaniedbamy, stracimy czujność i zdziwieni zobaczymy jak to, co uważaliśmy, za niezmienne, trwałe, uległo zmianie i/ lub zniszczeniu. Dotyczy to zarówno przedmiotów, jak i pracy, jak i związku. Biegunowość – jeśli ją zrozumiemy, przestaniemy stać na pozycji biedy, ale zaczniemy szukać sposobów by znaleźć się na innym biegunie. Naprawdę ważne jest by określić na jakiej płaszczyźnie powinniśmy działać. Nie bieda lub bogactwo- a stan posiadania. Nie choroba lub zdrowie, a stan zdrowia. Nie miłość lub nienawiść…a płaszczyzna uczuć. Inne spojrzenie przynosi inne myśli, podpowiada rozwiązania, zamiast myśleć o problemie, szukamy rozwiązań…a świat jest mentalny. Rytm – poznajmy pływy natury i nastroje wokół ciebie. Możemy albo je pokonywać, albo je wykorzystywać. W Chinach mówiono, że jedni przy silnym wietrze budują mury, inni wiatraki. Którymi z nich chcemy być? Warto pamiętać o prawie rytmu…ponieważ dzięki temu można się przygotować na zmiany. Nawet kiedy nie będziemy mogli ich wykorzystać, możemy zminimalizować straty.  Prawo przyczyny i skutku – jeśli pamiętamy o wcześniejszych prawach to… świadomie dokonujemy wyborów, by nasze myśli, słowa i działania (przyczyny) przyniosły pożądane skutki. Jeszcze rodzaj – warto znać, warto szanować i warto o nim pamiętać. Brak zachowania równowagi i nieumiejętność zrozumienia, że obie te siły są równie ważne prowadzi do wypaczeń. Na poziomie społecznym – patriarchat jest tak samo szkodliwy jak matriarchat. na poziomie człowieka – samo ciągłe dawanie jest tak samo szkodliwe, jak tylko branie.

Prawa szmaragdowych tablic są bardzo proste. Jednakże pamiętanie o nich i świadome wykorzystywanie jest najwyższą sztuką. Dzięki nim można kształtować życie podług własnej woli. Czego sobie i innym życzę.

Izabela Gruchalska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top