RUNY – JERA

RUNY – JERA

jera_rune

Jest to 12 runa Futharku

PragermańskieJera – (dobry) rok
Staronordyckie – Ar – rok; (dobra) pora roku
Staroangielskie – Ger – Rok

Żniwa są nadzieja ludzi
jeśli bóg tego chce
święty król niebios
ziemia daje
swe owoce promienne
szlachetnym i potrzebującym

Obfity plon to zysk dla ludzi
i dobre lato
i pole dojrzewające

Pieśń Odyna przypisana do

Dwunastą pieśń znam; gdy widzę wisielca
Na drzewie się kołyszącego
Tak rysuje runy
Że człowiek zstępuje
I ze mną rozmawia.

Znaczenie magiczne: Dojrzewanie. plon nagroda

Potencjał: Zapobiegliwość

Symbolizuje: Słoneczny rok i obfite plony

Kolor: Ja widzę ją w kolorach zboża,ale niektórzy mówią, że ma także kolor nieba w pogodny dzień.

Bogowie: Freyjr; Freyja; Balder; Hodur; Thor; Sif

runa-jera-raccolto

WYKŁADNIA TRADYCYJNA wzięta z „Sztuka wróżenia z Run” Piaseckiej

Jera stanowi aspekt cykliczności natury, wielkiego koła roku. jeśli w odpowiedni sposób włączymy się w naturalny cykl, zerwiemy dojrzałe owoce, zostaniemy wynagrodzeni. Rok ów jest procesem mechanicznym i organicznym, nie zaś procesem moralnym. Pojęcie wiecznego cyklu i wiecznego powrotu, znajduje się w sercu run obok pojęcia osi (wyraża ją „cis”)

Czego nas uczy?

Wiele osób uważa runę jera, za słoneczną, ciepłą i przyjazną. Zapominając, że Śmierć nazywano Żniwiarzem lub Żeńcem.
Mnie ta runa uczy kilku rzeczy (bardziej przypomina)
1. Co zasiejesz to zbierzesz
2. Śmierć jednego rodzi drugie
3. Pracy i zapobiegliwości – plony same się nie zbiorą, a jak mądrze nie przechowasz to zmarnujesz,
4. Konsekwencji w dążeniu do celu
5. Odpoczynek jest tym dla organizmu czym naostrzenie dla noża.
6. Słuchania rytmu natury i postępowania w zgodzie z nim.

SŁOWA KLUCZE

Strona jasna:
Efektywna praca. Wysiłek, Ruch. plony. Sprzyjający czas. Dobry, ale pracowity rok. Dojrzałość. Harmonia. urodzaj. Uznanie..a czasami przejście na emeryturę lub dostanie premii- zebranie plonów swoich wysiłków. Wypracowany sukces. Płodność. Podsumowanie naszych działań..co zasiałeś to zbierasz. Podążanie naturalnym rytmem.

Strona ciemna: Strata pracy. Ponoszenie konsekwencji swoich nieprawidłowych działań. Powtórzenia. Ciężka, ale nieefektywna praca. Zła organizacja. Przegapianie dobrego okresu. lenistwo. Zmarnowanie wysiłków i środków. Zawalenie terminów. Brak pracy i sukcesów. Niepłodność. Brak kreatywności, Zaniedbania.

Jako talizman pomaga
– Zdobyć nagrodę i uznanie
– Zdobyć i utrzymać pracę
– Wejść w udane przedsięwzięcia i zebrać bogate plony
– Poznać życie i płynąć z jego nurtem

Jako amulet chroni przed:
– Stratami, zgubami
– Chorobami przewodu pokarmowego
– Lenistwem i bezrobociem
– Zawaleniem terminów
– Niepłodnością
– Marnotrawstwem i złą organizacją
– Jałową pracą.

Terapeutycznie – pomaga w pracy nad sobą i swoim ciałem

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top