RUNY – HAGALAZ

RUNY – HAGALAZ

Runa hagalaz © by Matylda B - ZiMatik 10-2004
Runa hagalaz
© by
Matylda B – ZiMatik
10-2004

Pragermańskie – Hagalaz – Grad; Lód

Staronordyckie – Hagall – Grad

Staroangielskie – Haegl – Grad

Grad ma najbielsze ziarna

Przybywa z wysokości nieba

Jak lawina strącony

Wkrótce staje się wodą

 

Grad jest ziarnem chodnym

I ulewą ziarnistą

I chorobą, która niszczy węże

Przypisana jest jej dziewiąta pieśń Odyna:

Dziewiątą znam: gdy muszę ratować

Mą łódź pędzoną po morzu

Wicher uspokoję na fali

I uśpię całą wodę.

Znaczenie magiczne – Przewartościowanie. Gwałtowna zmiana. Transformacja. Odrodzenie

Potencjał – Bezkompromisowość

Symbolizuje – Grad; kosmiczne pra-jajo

Kolor – mówią filetowy, jasnoniebieski, a mi zawsze pojawia się w kolorze bieli gradowej

Bóg – Ymir/ Hel/ Modgud

 

 

09

Wykładnia tradycyjna: Natura Hagalaz jest złożona. Implikuje rzutowanie (wychodząc od „ponad” lub „poza”) substancji trudnej i niebezpiecznej, która jest „ziarnem przyszłości”, otwierania i transformacji. Czasem proces ten poprzedzany jest kryzysem. tak można by zrozumieć sens runicznego wiersza, który czyni aluzję do gradu jako formy ziarna. Byłaby to transformacja ku wnętrzu kosmosu – ponowne zjednoczenie biegunowych opozycji. Cyfra 9 reprezentuje tu zakończenie jakiegoś procesu.

 

Czego nas uczy?

Mnie ta runa uczy kilku rzeczy. Po pierwsze, że w życiu niezmienna jest sama zmiana. Grad jest ciałem stałe, który zmieni się w płyn (wodę), która zmieni się w parę wodną, by potem znów wrócić jako woda lub grad. Pomimo zmiany stanu, wciąż jest wodą, dlatego uczy mnie, ze pewne rzeczy są w swej zmienności niezmienne. To uczy mnie o mojej psychice, duszy i świadomości. Chociaż moje moje emocje się zmieniają, chociaż mój wygląd się zmienia, zmienia się moja wiedza i świadomość w swym rdzeniu jestem niezmienna. Kluczem do Oświecenia jest odkrycie tej istoty (nadal nad tym medytuje).

Po drugie uczy mnie, że zło i dobro są pojęciami względnymi. W końcu Hagalaz jest „chorobą, która niszczy węże”. Z jednej strony grad potrafi zniszczyć plony, z drugiej zmienia się w życiodajną wodę. Inaczej mówiąc uczy mnie dostrzegania w danej sytuacji dobrych stron i wyciągania korzyści. Uczy mnie, ze mogę mieć rozczarowania, klęski i poczucie krzywdy lub mogę mieć doświadczenia, nauki i motywację do zmian. W trudnej sytuacji, gdy myślę o niej przypominają się mi słowa „prawda leży tam, gdzie rozpoznamy ciemność jako cień światła” (Akron).

Po trzecie z powodu dziewiątej pieśni Odyna uczy mnie jak przekuwać wściekłość na determinacje. Jak powstrzymać nieprzemyślane słowa, które mogą wzniecić burze i powstrzymać mnie do dopłynięcia do celu…uspokoić emocje, być zimną jak lód i z precyzją skalpela  przetransformować sytuacje (lub siebie) na lepszą.

Dziewiątą znam: gdy muszę ratować

Mą łódź pędzoną po morzu

Wicher uspokoję na fali

I uśpię całą wodę.

Po czwarte i najważniejsze uczy mnie, że każdy jest ziarenkiem gradu, kosmicznym pra-jajem, każdy jest magiem. Pytanie tylko czy i kiedy przebudzi w sobie tą moc.

Podsumowując, uczy mnie podejmowania wyzwań, wprowadzania i godzenia się z zmianami i transformacjami jakie niesie mi życie.

SŁOWA KLUCZE

Strona jasna: Transformacja. Metamorfoza. Gwałtowna zmiana. Kryzys i odrodzenie. Mistyczne poznanie. Przebudzenie. Przewartościowanie. Siła przetrwania. Dopełnienie. Zmiana zgodna z przekonaniami i ideałami. Zmiana miejsca, kultury, religii, pracy, czy po prostu stylu życia. Objawienie. Wiedza mistyczna. Nowe możliwości.

Strona ciemna:  Kryzys. Stagnacja. Katastrofa. Utrata mocy. Trwanie w cierpieniu. Błędne koło. Dreptanie w miejscu. Pozorny rozwój. Autodestrukcja. Samobójstwo. Życie przeszłością. Bierne poddawanie się losowi.

Jako talizman pomaga

 • Aktywnie bronić się. Jest runą bardziej obronną niż ochronną. Raczej stosowało się ją dla domu, statków niż jako osobistą.
 • Zamykać pomieszczenia 
 • Odzyskać równowagę,
 • Przetrzymać kryzys, wyciągnąć naukę i zmienić się oraz sytuacje na lepsze.
 • Zmienić wrogów na sojuszników.

Jako amulet chroni przed:

 • Stagnacją
 • Kryzysem
 • Negatywnym promieniowaniem
 • Atakami
 • Wypadkami
 • Nieszczęściami

UWAGA!

Nieprzepracowana prowadzi do chłodu emocjonalnego, zdystansowania, oziębienia uczyć, braku współczucia i zniwelowania empatii. Może też prowadzić do zamknięcia się na świat zewnętrzny, totalne oderwanie od rzeczywistości. Nadmiar jej energii może zablokować wszelką spontaniczność i radość. Zamknięci w lodowym więzieniu będziemy wegetować zamiast doświadczać. Zablokowanie natomiast tej energii może objawić się jako totalny zastój i brak zmian w życiu. Podsumowując jest to runa potężnej energii i transformacji. Posługuj się nią mądrze, każdy kryzys i transformacja jest newralgicznym punktem, wymaga całej czujności, kontroli i świadomego działania.

Wykładnia tradycyjna  wzięta z książki Piaseckiej „Sztuka wróżenia z run”

 

Izabela Gruchalska

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top