RUNY _OTHALA

RUNY – OTHALA

11225213_997560250283351_2550274355248184292_n

Jest ostatnia 24 runa Futharku

Pragermańskie: Othala – odziedziczony majątek
Staronordyckie: Odhal – natura, majątek, cechy wrodzone
Staroangielskie: Ethel – kraj ojczysty, majątek

Własność jest drogocenna
Dla każdego człowieka
Jeśli potrafi radować się tym
Co posiada
I przestrzega zwyczajów
W swych posiadłościach przebywa
Najczęściej w dobrobycie.

Potencjał: Umiłowanie tradycji

Znaczenie magiczne; Dziedziczenie; Wartość; Dom

Symbolizuje: Dojrzewającą w sobie moc dziedziczenia; Tradycje

Kolor: Mówią, że głęboki żółty, a mnie zawsze pojawia się w ciepłych brązach

Bogowie: Odyn/Frigga; Thor/Sif (jako strażnicy poszczególnych poziomów).

WYKŁADNIA TRADYCYJNA

Oto pierwiastek „ojczyzny” w postaci najbardziej wyidealizowanej. Przedstawia „wewnętrzne” w opozycji do „zewnętrznego”. Psychologicznie jest to „Ja” w całej złożoności, o tyle, o ile odróżniamy „Ja” od 'nie-Ja”. Społecznie jest to określona grupa (rodzina, klan, stowarzyszenie, szczep, plemię) oddzielona od tych, którzy pozostają poza grupą. Aby owa grupa mogła prawidłowo funkcjonować, powinien być w niej utrzymany właściwy porządek. Takim porządkiem, zapewniającym pokój i bezpieczeństwo w domu jest nieustanna interakcja z otoczeniem – dawanie i branie. Mamy tu do czynienia ze sferą wewnętrzną, z rzeczywistością idealną, dla której szczegóły są nieistotne. Othala skutecznie zabezpiecza wszelkie zyski, stanowi całkowitą wolność.

12109317_997560273616682_5834363728349406848_n

Czego mnie uczy?

Ta runa długo była dla mnie wyzwaniem. Uczy mnie ona wartości „zasiedzenia”, posiadania swego miejsca. Jest to runa, która uczyła mnie ważności hierarchii (jako buntownik mam z tym kłopot). uczy mnie ważności tradycji. Ta runa uczy mnie doceniania tego skąd pochodzę, doceniania nauk antenatów i przypominała, że świadomości tradycji i historii jednoczy narody…nadal mnie uczy wartości domu w aspekcie zarówno materii, miejsca i… emocji.

SŁOWA KLUCZE:
Strona jasna: Dziedzictwo, spokojny dom, majątek nieruchomy, mieszkanie, powodzenie w grupie, tradycja, ród, pokój, wolność, spadek, patriotyzm, zakorzenienie, przynależność, rodzina, szacunek, hierarchia. Poczucie bezpieczeństwa. Wierność, lojalność, własne miejsce.

Niekorzystne: Utrata gniazda rodzinnego. Nędza. Bezdomność. Choroby genetyczne. osierocenie. Totalitaryzm, Skostnienie. emigracja. banicja. Faszyzm lub brak ojczyzny. Spory majątkowe. Samotność. patologia rodzinna.

Jako talizman pomaga:
– Zachować harmonię w rodzinie
– Znaleźć dla siebie miejsce w świecie
– Umocnić odziedziczony majątek
– Stworzyć ród
– Żądać wolności dla ludzi w obrębie prawa społeczności
– Powiększyć posiadanie mienie

Jako amulet chroni przed:
– utratą domu
– chorobami dziedzicznymi
– egoizmem
– poczuciem braku domu
– poczuciem zawieszenia
– bezdomnością i nędzą
– brakiem rodziny

Terapeutycznie: Pomocna przy diagnozowaniu i leczeniu
chorób o podłożu genetycznym.

Izabela Gruchalska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top