Prawa magii

Prawa magii

    Wiatr przegania lęki. Ogień wzmacnia siły życiowe. Woda ożywia to co więdnie. Ziemia daje mocne oparcie. Eliphas Levi By w pełni zrozumieć ten wiersz, trzeba wiedzieć, ze każdemu z żywiołów jest przypisana moc maga. Do Drogi przypisany jest Eter. Jak...

Rytuał – czym jest i jak się go tworzy.

RYTUAŁ Rytuał jest to zespół działań mający na celu uzyskanie pożądanego stanu umysłu i/ lub ciała potrzebnego do rozwiązania sytuacji lub osiągnięcia celu oraz ułatwienie w miarę możliwości zdobycia tego, co się pragnie. Są rytuały prozaiczne i codzienne, które...

Prawa magii – Rodzaj

Prawa magii ze szmaragdowej tablicy VII – RODZAJ Rodzaj jest we wszystkim, wszystko ma swój składnik Męski i Żeński; Rodzaj objawia się na wszystkich płaszczyznach. To dość jasne, jeśli przyjmie się, że energia żeńska jest przyjmująca , a energia męska dająca....

Prawa magii – Przyczyna i skutek

Prawa magii z szmaragdowej tablicy  VI – PRZYCZYNA I SKUTEK Każda przyczyna ma swój skutek; Każdy skutek ma swoją przyczynę, wszystko dzieje się wedle Prawa, które nie zostało rozpoznane; Jest wiele płaszczyzn przyczynowości, lecz nic się nie wymyka prawu. To...

Prawa magii – Rytm

Prawa magii ze szmaragdowej tablicy V – RYTM Wszystko płynie, na zewnątrz i do wewnątrz, wszystko ma swojej pływy, wszystkie rzeczy unoszą się i opadają; Ruch wahadła objawia się we wszystkim; Miara wahnięcia w prawo jest równa mierze wahnięcia w lewo; Rytm się...

Prawa magii – Biegunowość

Prawa ze szmaragdowej tablicy IV – BIEGUNOWOŚĆ Wszystko jest Podwójne; wszystko ma dwa bieguny; wszystko tworzy parę ze swym przeciwieństwem; podobne i niepodobne są tym samym; przeciwności są identyczne w swej naturze, ale różne w stopniu; skrajności spotykają...