AngelHuerta-1

Nie poddam się, dopóki dar tego doświadczenie, nie będzie mi ujawniony.