Menu

Skuteczne Afirmacje

Afirmacje – Odpuszczam
Afirmacje – Uzdrowienie
I afirmacja Oznajmiam, że każda komórka mojego ciała jest napełniona światłem i jest odbudowywana oraz regenerowana i kontynuuje wzrost ku Światłu i [...]
Afirmacje – Jestem wolny
  Od teraz uwalniam się od dualizmu, lęków, osądów i ludzi, którzy mogą powstrzymywać mnie na od ruszenia naprzód na mojej ścieżce do wewnętrznego spokoju. [...]
Afirmacje – Spełnienie
Afirmacje – Odpuszczam
Cytaty – Afirmacje – Obfitość.
Afirmacja – Nigdy sam(a)
Afirmacje – Jedność
Afirmacje – Witam szczęście
Afirmacja – nie poddam się, dopóki…